Sociale projecten Helena

De ‘Helena’ is erkend als varend monument. Mede daarom willen we graag dat het schip ook toegankelijk is voor mensen met een beperking. Lichamelijk, geestelijk, financieel of anders. Wij organiseren zeildagen met en voor deze bijzondere doelgroepen en proberen met hulp van sponsoren, fondsen en stichtingen de kosten hiervoor te dekken. Al meerdere jaren hebben we gezeild met mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking van Stichting Pameijer Rotterdam. Ook ontvingen we (probleem)kinderen van diverse jeugdzorginstellingen en hebben we onder andere gevaren met (ex)dak- en thuislozen en ex-gedetineerden. 

Ook kunt u donateur worden van onze stichting ‘Het Rotterdamse Zeilschip’. U bent al donateur voor minimaal 25 euro per jaar. Bedrijven kunnen zich ook als donateur aanmelden, voor tenminste 125 euro per jaar. Met deze donaties stimuleert het bestuur de organisatie van vaartochten met bijzondere doelgroepen op beide schepen die onder de stichting vallen: De ‘Helena’ en de ‘Oosterschelde’. Uw bijdrage dient vele goede doelen! 

Wilt u meer informatie hierover of wilt u zich meteen aanmelden als donateur? Neem dan contact op met het rederijkantoor op 010 4364258 of via info@oosterschelde.nl.

Kent u of werkt u met een bijzondere doelgroep (denk aan mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, probleemjongeren, ouderen, studenten) die het verdienen om eens een dagje te gaan zeilen? We helpen u graag met de realisatie, financiering en uitvoering van uw plan.