Het Rotterdamse Zeilschip

De stichting ‘Het Rotterdamse Zeilschip’ (www.hetrotterdamsezeilschip.nl) is opgericht om de kostbare restauratie van de ‘Oosterschelde’ mogelijk te maken. De stichting is enig houdster van alle aandelen in het schip en ziet er op toe dat de rederij het onderhoud en de exploitatie conform de bepalingen in de statuten uitvoert.

De restauratie van de driemastschoener ‘Oosterschelde’, van 1988 tot 1992,  was het eerste project van de stichting. De stichting maakte de restauratie mogelijk door de werving van fondsen. Het grootste deel van de kosten werd betaald door het Rotterdamse bedrijfsleven, lokale en landelijke overheden en vele particuliere ondersteuners. Op 21 augustus 1992 stelde HKH Prinses Margriet het schip weer in bedrijf. In 1999 volgde de restauratie van de uit 1875 stammende stevenaak ‘Helena’. Beide schepen zijn nu geklasseerd en geregistreerd als monument met grote cultuurhistorische waarde. Meer informatie over de ‘Helena’ kunt u hier vinden.

U kunt de Stichting Het Rotterdamse Zeilschip steunen in haar streven tot restauratie van Rotterdamse schepen zoals de ‘Oosterschelde’ en de ‘Helena’. De Stichting is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

DONATEUR Voor een bedrag van € 25 of meer per jaar (organisaties € 125 of meer per jaar) bent u donateur van de stichting. U krijgt dan de nieuwsbrieven van de ‘Oosterschelde’ en ‘Helena’ in de bus en u kunt op speciale vaardagen voor ondersteuners een dag mee op een van de schepen. U kunt zich zowel bij de stichting als bij de rederij opgeven. De o­ntvangen gelden worden in een fonds gestopt waarmee vooral onze sociale doelstelling wordt gerealiseerd. De donateursrekening is NL85 INGB 0000 106257, op naam van Stichting Het Rotterdamse Zeilschip.

CERTIFICAATHOUDER U kunt zowel van de ‘Oosterschelde’ als van de ‘Helena’ een certificaat van aandeel kopen. U bent dan mede-reder van dit schip; uw bijdrage zal worden gebruikt om het schip in goede staat te brengen en te houden. Het certificaat van aandeel in de ‘Oosterschelde’ kost € 500, dat van de ‘Helena’ € 340,34 (voorheen Hfl 750). U kunt zich als certificaathouder opgeven bij de stichting of de rederij.

REGULIERE GIFTEN Giften (donaties) aan de stichting HRZ zullen geheel aftrekbaar zijn en dus tot 52 % inkomstenbelasting besparen. Houd rekening met een drempel en een aftrekmaximum. Verder kan een gift of donatie de vorm krijgen van een periodieke (lijfrente)gift. Ook dit zijn aftrekbare giften, maar in dit geval hoeft geen rekening te worden gehouden met een maximum of een drempel. Giften of legaten aan de stichting HRZ zijn geheel vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

DE STICHTING EN DE BELASTINGDIENST Een instelling moet als ANBI zijn aangemerkt voor de toepassing van de giftenaftrek in de wet IB 2001 en de wet op vennootschapsbelasting 1969 en de vrijstellingen in de successiewet 1956. De stichting HRZ is als zodanig aangewezen. Opgemerkt wordt dat de stichting HRZ door de fiscus bovendien is erkend als zijnde een culturele ANBI: daardoor zijn giften door particulieren voor 125% aftrekbaar, en door rechtspersonen voor 150% aftrekbaar. Dit is eenvoudig na te gaan op www.belastingdienst.nl/giften/anbi_zoeken.

Als u overweegt de Stichting een schenking of legaat te doen toekomen, wordt het op prijs gesteld als u contact opneemt: wij kunnen wellicht aan wensen betreffende besteding en uitvoering tegemoetkomen en de nakoming van fiscale formaliteiten begeleiden.