Sociale projecten

Zowel rederij als stichting kennen een zgn ‘sociale paragraaf’ in hun statuten en de ‘Oosterschelde’ wordt veel ingezet voor vaartochten met speciale doelgroepen. Dat kunnen jongeren of juist ouderen zijn, maar ook mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of mensen met een sociale achterstand. Met behulp van deskundige begeleiding wordt een op de specifieke groep afgestemd programma uitgevoerd. De rederij biedt het schip voor deze reizen tegen kostprijs aan en helpt bij het aanvragen van fondsen.

Villa Lobos In 1999 werd voor het eerst met jongeren uit diverse jeugdhulpverleningsinstellingen een reis georganiseerd van Rotterdam naar Rio de Janeiro, het Villa Lobos-project. Doel van deze reis was de jongeren door het werken aan boord en het volgen van een individueel studieprogramma een nieuw perspectief te bieden op een betere toekomst. (Het filmverslag is verkrijgbaar bij de RVU o.v.v. ‘Villa Lobos’). De resultaten waren aanleiding tot een hele serie nieuwe ‘sociale vaartochten’ in samenwerking met verschillende organisaties, zoals o.m. Bureau Maatwerk, Stichting Pameijer, Flexus Jeugdzorg, Stek Jeugdzorg, Stichting Mara, Horizon Instituut.  Soms gaat het om een reis van enkele weken, vaker om wat kortere trajecten en dagtochten.