Rotterdam

Rotterdam

26 augustus 2021

Rotterdam

Het voelt een beetje als aan het begin van de corona-crisis. Stil liggen terwijl je wilt en kunt varen. Maar het mag niet, of zoals nu, de klanten willen niet meer. We richten ons daarom maar op betere tijden en bereiden ons voor op een periode van onderhoud. Die hebben we nu iets naar voren gehaald zodat we hopelijk ook weer iets eerder klaar zijn en kunnen varen. Een deel van het onderhoud zal gebeuren bij scheepswerf Talsma in Franeker. Een prima plek, maar voor ons nog niet zo gemakkelijk om te komen. We moeten eerst naar Harlingen en van daar via het Van Harinxmakanaal naar Franeker. Bij Herbaijum hangen echter hoogspanningsleidingen over het kanaal waar we niet onderdoor kunnen. Dus moeten de topmasten, de stengen, geschoten worden. We later die dus zakken om onze kruiphoogte kleiner te maken. Ter voorbereiding hebben we alvast de drie ra’s uit de voormast gehaald. Die geven we nu, op de kade bij het Maritiem museum, een opknapbeurt.