Stichting

Stichting Het Rotterdamse Zeilschip

De stichting ‘Het Rotterdamse Zeilschip’ (www.hetrotterdamsezeilschip.nl) is opgericht om de kostbare restauratie van de OOSTERSCHELDE mogelijk te maken. De stichting is enig houdster van alle aandelen in het schip en ziet er op toe dat de rederij het onderhoud en de exploitatie conform de bepalingen in de statuten uitvoert.

De restauratie van de driemastschoener OOSTERSCHELDE, van 1988 tot 1992,  was het eerste project van de stichting. De stichting maakte de restauratie mogelijk door de werving van fondsen. Het grootste deel van de restauratiekosten werd betaald door het Rotterdamse bedrijfsleven, lokale en landelijke overheden en vele particuliere ondersteuners. Op 21 augustus 1992 stelde HKH Prinses Margriet de OOSTERSCHELDE weer in bedrijf.

 

In 1999 volgde de restauratie van de uit 1875 stammende stevenaak HELENA, het oudste ijzeren zeilende binnenvaartschip van Nederland. De restauratie werd in 2003 voltooid en sindsdien vaart de HELENA dagtochten op alle Nederlandse binnenwateren.

 

Beide schepen zijn door de Nederlandse overheid geklasseerd en geregistreerd als monument met grote cultuurhistorische waarde. De Stichting is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wilt u de stichting steunen?

Download hier de brochure met alle mogelijkheden of lees meer op www.hetrotterdamsezeilschip.nl.

Het bestuur

Voorzitter
mr. drs. A. Koster

Bestuursleden
A. Wapenaar
S. Yntema
B. Verkade

Penningmeester
mr. W. de Baat

Correspondentie
p/a mr. M. Verhagen
Postbus 23429
3001 KK Rotterdam.
T. +31 102170999

Secretaris
mr. M. Verhagen

Raad van advies
drs. Th. Mallant
J. Kuijlen
R. Pechtold