Log

Posities van het schip. Het totaal aantal zeemijlen (Totaal) in de laatste kolom is geteld vanaf 12 oktober 1996.