1875

De bij scheepswerf Jonker gebouwde Helena werd in 1875 bijgeschreven in het Register van Rijnschepen.

1911

Schipper Adrianus Rijnvos koopt de Helena van schipper Fromm en noemt haar Antonius Maria.

1926

Schipper Dorus Verburg neemt het schip over en ontdoet de Helena van de originele tuigage, kort de mast in en moderniseert haar.

1952

De Helena wordt, bij Orsauw, van achteren aangevaren door een motorschip en zinkt. De schipper en zijn zoon kunnen zich gelukkig zwemmend redden. Het schip wordt weer geborgen en gerepareerd.

1977

De Helena wordt aangeboden voor de sloop.

1998

16 mei 1998 tilt een gigantische kraan de Helena uit het water en zet het op de kade bij scheepswerf koningspoort. De restauratie kan beginnen.

1999

Op 15 oktober is het onderwaterschip klaar en de Helena wordt in bijzijn van de Rotterdamse burgemeester Ivo Opstelten weer te water gelaten.

2003

Na jaren van restaureren komt de Helena weer in de vaart. Net niet helemaal klaar. Maar om de klus helemaal af te kunnen maken moet eerst geld worden verdiend.

2007

De Helena ontvangt het Rijnpatent, als enige zeilschip op de Rijn, tot aan Basel. Als om het te vieren komt tijdens Koninginnedag dat jaar in Woudrichem de koninklijke familie aan boord.

1875

In 1875 liep in Kinderdijk de stevenaak Helena van stapel.

Het scheepstype Stevenaak stamt rechtsreeks af van de houten Samoureuzen en Dorstense aken en is het laatste type zeilschip dat speciaal voor de Rijnvaart werd gebouwd. Die bijzondere categorie schepen met zijn eigen traditie, typische lijnen en sierlijke achterschip is met de stevenaken definitief aan zijn eind gekomen. De Helena is nu de allerlaatste vertegenwoordiger van die schepen en het enige zeilschip ter wereld dat met passagiers op de Rijn mag varen.

1998

Het is aan scheepsrestaurateur Bart Vermeer te danken dat de Helena is behouden en gerestaureerd.

Na jaren van vletwerk in de haven wordt de Helena in 1977 aangeboden aan een scheepssloper. Deze spaart het schip, waarschijnlijk vanwege haar bijzondere vorm en fraaie lijnen. Het schip gaat in de jaren daarna van hand tot hand, maar geen van de liefhebbers die het koopt slaagde erin het schip te restaureren. Pas als Bart Vermeer het schip onderbrengt bij de stichting Het Rotterdamse zeilschip kan hij zijn levenswerk voltooien. En hoe! De restauratie kreeg een eervolle vermelding van Europa Nostra, Bart een koninklijke onderscheiding en de Helena werd erkend als nationaal monument met zeer grote culturele waarde.