Lichte winden

Lichte winden

3 augustus 2021

Lichte winden

Vanaf de Faeröer zeilden we zoals gezegd richting de Shetland-eilanden. Het idee was om tussen het Mainland en Yell door te varen. Dit bleek niet haalbaar, doordat we op de koers die we moesten varen, te weinig druk in het tuig hielden om de zeilen vol te laten staan op de deining, waardoor de zeilen gaan slaan. Door iets op te loeven kregen we iets meer druk in de zeilen en bleven ze net vol. Daardoor kwamen we wat noordelijker uit dan eerst gepland, maar ja, dan gaan we toch ergens anders heen. Het is tenslotte een zwerfreis, dus een vast plan is er niet (op de aankomst na).

Net ten noordoosten van de Shetlands hebben we een gijp gemaakt en zijn we een mooie baai binnen gezeild. Daar hebben we het anker laten vallen voor een rustige nacht.

Vanochtend zijn we onder zeil vertrokken om in de richting van Noorwegen te varen. Er staat nu nog een noordelijke wind, maar die gaat er snel mee ophouden. Hoe oostelijker we zitten, hoe langer die noordelijke wind er staat. Zo was het plan.

Het windwak dat achter de noordelijke winden aankomt lijkt toch wat eerder te komen dan gehoopt en haalt ons langzaam in. Hierdoor is de wind wat lichter dan verwacht en hebben we weer hetzelfde probleem als onderweg naar de Shetlands; te weinig druk in de zeilen om ze vol te houden, waardoor ze gaan slaan.

Weer een stuk oploeven is nu geen optie meer, straks komen we nog in Bodø uit!

Dus hebben we de gaffelzeilen laten zakken en de breefok gehesen. Met een ‘muur’ van vierkante zeilen varen we naar het oost-zuid-oosten. Dit gaat een stuk langzamer dan wanneer je vol tuig kan varen, dus waarschijnlijk gaat het genoemde wak ons nog sneller inhalen..

Achter dit gebiedje van geen wind komt er een zuidelijke stroming opzetten die wel een tijdje lijkt aan te houden. Dat maakt het er niet makkelijker op om naar Bremerhaven te komen, maar daardoor wel een interessante puzzel. Op dit moment zien we een paar mogelijkheden die tot een juiste oplossing van deze puzzel zouden kunnen leiden, maar die zeggen allemaal dat we nu zo ver mogelijk naar het oosten moeten. Ondertussen blijven we de voorspellingen in de gaten houden, om te kijken welke oplossing het beste lijkt op het moment dat we definitief voor één keuze moeten gaan. Welke dat wordt….